Product Ship's Gallery

1. SHIP'S PARTICULAR TB. GILANG PERKASA
Lounching : 01 APRIL 2009
Builder of ship : Samarinda 2008
 
2. SHIP’S PARTICULAR LCT. GOLDEN PUMA
Lounching : 25 April 2009
Builder of ship : SAMARINDA 2009
 
3. SHIP’S PARTICULAR MV. SKA 18
Lounching : 23 Maret 2008
Builder of ship : SAMARINDA 2008
 
4. SHIP’S PARTICULAR MV. BB 99
Lounching : 23 Maret 2007
Builder of ship : Samarinda 2007
 
5. SHIP’S PARTICULAR BG. GEMILANG PERKASA
Lounching : 15 Desember 2008
Builder of ship : Batam 2008
 
6. SHIP’S PARTICULAR BG. SAS 9
Lounching : 15 Juli 2007
Builder of ship : Batam 2007
 
7. SHIP’S PARTICULAR LCT. CHEETAH 9
Lounching : 26 Desember 2008
Builder of ship : Samarinda 2008
 
8. SHIP’S PARTICULAR LCT. BB. SS. 27
Lounching : 23 Maret 2007
Builder of ship : Samarinda 2007
 
9. SHIP’S PARTICULAR LCT PERKASA IX
Lounching : 23 Januari 2006
Builder of ship : Samarinda 2005
 
Page : 1 |
Total : 9 Ship's Particular


 •  Home
•  Ship' Gallery


:: Name of Vessel ::

•  LCT. PERKASA IX
•  LCT. BB. SS. 27
•  LCT. CHEETAH - 9
•  BG. SAS 9
•  BG. GEMILANG PERKASA
•  MV. BB 99
•  MV. SKA 18
•  LCT. GOLDEN PUMA
•  TB. GILANG PERKASA